Somogysámson elhelyezkedése

 

A település Marcalitól 10 km távolságban található nyugati irányban, a Marcali - Sávoly útvonalon. Somogysámson területe a Dunántúli-dombság természeti nagy tájon belül a Belső-Somogy középtáj, ezen belül a Marcali-hát kistáj része. A változatos domborzatú táj jellegzetességeit a Marcali-hát észak-déli irányú vonulatai, valamint a Marót-völgye lapályai adják.
A felszíni formák hatása a területhasználat szempontjából is különböző karakterű részekre osztja a települést. A laposabb területeket, és dombhátakat mezőgazdasági művelés jellemzi, a kedvező adottságú oldalakon szőlőművelés folyik, a meredekebb lejtőket erdők tagolják. A település nyugati határán futó Marótvölgyi csatornát rétek és vízparti erdőtársulások kísérik.
A település belterülete észak-déli tengely mentén terül el, javarészt a tengelyre merőleges telkekből áll.
A település közigazgatási területén, Marót-puszta mellett külszíni agyagbánya található. A központi belterülettől nyugatra tőzegkitermelés folyik.

A térségben a mezőgazdálkodás hagyományosan erős jelenléttel bír. A mezőgazdasági termesztés haszonnövényei többek között a kukorica, a cukorrépa, a paradicsom, a káposzta. A kertészeti kultúrákból a dió a jelentősebb.

 A település határában az Állami Erdészeti Szolgálat Kaposvári Igazgatósága 554,4 ha üzemtervezett erdőt tart nyilván.

 A dűlőutak menti fasorok olyan hagyományos tájszerkezeti elemek, amelyek tájképvédelmi szempontból meghatározóak.

 A település szőlőhegyei előzőleg zártkerti besorolással bírtak. A szőlőterületek a Dél-Balatoni Borvidékhez tartoznak. A területen folytatott szőlőművelést a hagyományos tájelemek közé sorolhatjuk.

 A település területén É-D-i irányban keresztül folyó árkok a tájszerkezet jelentős elemei.

 

Somogysámson története

 

Eredetileg középkori település, első ízben a Bertalan veszprémi püspök és a szentmártoni apát között 1533 szeptember 11-én kötött egyezséglevélben fordul elő, amikor már kápolnája is volt. Az 1536. évi adólajstrom szerint a kői prépostság volt a földesura. 1550-ben elpusztult helységként van felvéve. Az 1563. évi török kincstári adólajstrom szerint csak 3 és 1580-ban is csak 5 házból állott. 1715-ben 9 háztartást írtak benne össze. Az 1726-1776. években az óbudai prépostság birtokaként a nagyszombati kollégium fenntartására fordították. 1782-től a pesti papnevelő intézet birtoka volt.

A közigazgatásban is fontos szerepet töltött be, 1950-ig körjegyzőség működött itt. 1950-től a rendszerváltásig Községi Közös Tanács székhelye, társközségei Somogyzsitfa és Csákány községek voltak. 1994-től önálló település, 2011. január 1-jétől körjegyzőségben áll Somogyzsitfa és Csákány községekkel, mely körjegyzőség központja Somogyzsitfa; a körjegyzőséghez 2012. január 1-jétől Szőkedencs község is csatlakozott.

A kedvező természeti adottságok - jó termőföld, lankás domboldalak, mély fekvésű legelők - jó lehetőséget nyújtanak mind a növénytermesztéshez, mind az állattenyésztéshez. A község lakói mindig földművelésből és állattenyésztésből éltek. A kedvező földrajzi fekvés, a Balaton, Zalakaros, Hévíz közelsége, a községhez tartozó szőlőhegy idillje, a szép falusi környezet mind hozzájárul ahhoz, hogy az idelátogatók jól érezzék magukat és kellemes emlékekkel legyenek gazdagabbak. A település hosszan húzódik a Fő utca két oldalán. Ebben az utcában találhatók a nevezetesebb épületek, közintézmények.

A római katolikus templomot, amelynek alapja a török hódoltság előtti idők emlékét őrzi, 1741-ben felújították, 1773-ban szentelték fel. Az 1781-ben eldőlt tornyot csak évtizedekkel később tudták újjáépíteni. 1844-ben készült el a főoltárkép. 1987-ben a templomot szigetelték, majd 1996-ban a szobrait restaurálták. A templom kertjében található a két világháború 88 hősi halottjának emlékműve.

A jelenlegi plébánia területén két nevezetes parókia működött. BEKE, vagy BÜKI község egykori plébánosa országosan ismert pap volt, aki 1414-ben elkísérte Zsigmond királyt a Konstanczi zsinatra. A település 1536-ban még megvolt, de kevéssel utána elpusztult. 1760-ban még álltak a templom falai. Ennek a régi településnek az északkeleti részén működött a jeruzsálemi Szent Sír Kanonokrend prépostsága. KISMARÓT Somogysámsonnal egybeépült, középkori plébániája 1542-ben még működött.

A templom és a plébánia épületegyüttesének déli szomszédja az 1964-ben épült általános iskola, mely felújított állapotában méltó helyen áll a község egyik büszkesége, az 1989-1992-ben épült, Nagy Ervin tervezte Makovecz-stílusú faluház mellett. A többi építmény is említésre méltó. Szépek a parasztházak, az út menti emlékkeresztek, a Grátz Antal tervezte orvosi rendelő, az önkormányzat hivatala és a Böki-hegy borospincéi.

A községben több fontos, a környezeti kultúrát javító fejlesztésnek örülhetett a lakosság az elmúlt években. Jelentős összeget fordítottak a víz vastartalmának csökkentésére, a higiénikus szemétszállítás megoldására, a távbeszélő-hálózat korszerűsítésére, bővítésére, de a legnagyobb horderejű változást a vezetékes gáz megjelenés hozta. Hosszas szervezőmunka, a lakosság áldozatvállalása eredményeként 1998. november 25-én örülhettek a sámsoniak a fellobbanó gázlángnak. A 2000-es évtől kezdődően kábel TV szolgáltatás is van a településen. 2003-ban készült el és került átadásra a rendőrség helyi KMB irodája. 2004-ben teljes felújításra került az 1958-ban épült óvodaépület. 2012-ben tetőcserét végeztek a templomon. A több kisebb-nagyobb fejlesztési elképzelés mellett nem mondanak le a sámsoniak a falu alatt húzódó természeti kincs, a termál-, illetve gyógyvíz hasznosításáról, amely 1850 méter mélységben vár arra, hogy felszínre kerülve új lehetőséget nyújtson a község és környéke lakóinak.

1998. október óta címere is van Somogysámsonnak. A Deák-Varga József által tervezett jelkép két fő motívuma, a bástya és a tölgyfa arra utal, hogy valaha két vára is volt a községnek, illetve tölgyerdők vették körül a falut.

 

Hungarian Croatian English German Russian

             

Scroll to top
louboutin pas cher chaussure louboutin pas cher louboutin soldes air max pas cher nike air max pas cher louboutin pas cher louboutin soldes louboutin pas cher louboutin soldes nike tn nike tn pas cher tn pas cher tiffany outlet online tiffany outlet louboutin pas cher louboutin soldes hogan outlet hogan outlet online scarpe hogan outlet tiffany outlet tiffany outlet italia hogan outlet hogan outlet online scarpe hogan outlet air jordan air jordan pas cher jordan pas cher air jordan site officiel air max pas cher nike tn pas cher nike tn pas cher nike tn pas cher air max pas cher air max pas cher